Home » Công nghệ » Thủ thuật về việc quên password ở ipad mini

Thủ thuật về việc quên password ở ipad mini

Phương pháp kiếm lại password ở ipad

Phải làm gì khi quên mật khẩu iPhone 5?

1 điều người dùng cần đặc biệt chú ý khi lấy lại password iPhone 6 đó là khi tiến hành, data trong iPhone như Game sẽ bị xóa tất cả, mặc dù vậy, người sử dụng có thể khôi phục lại nếu đã thực hiện đồng bộ hoặc copy thông qua PC hoặc iCloud. Và biện pháp này chỉ tiến hành với phiên bản iPhone quốc tế. Phải nhớ là trước khi làm hãy backup data ưng chuẩn iTunes hoặc iCloud.

 

 

Phương pháp kiếm lại passcode iPhone 6 plus dễ dàng.
Kiếm lại mã bảo vệ bằng phương pháp Restore. Kết nối iDevices vào laptop mà bạn thường sync và bật iTunes lên. Trường hợp iTunes bắt nhập mật khẩu, hãy xài thử một máy tính khác mà người dùng từng sync với iPhone của bản thân. Nếu iDevices bị vô hiệu hoặc iTunes không thể tự sync iPhone của người dùng, click nút “Sync” để thực hiện kết nối đồng bộ hóa. Khi sao lưu và đồng bộ hóa hoàn tất, người sử dụng khôi phục lại cài đặt gốc của iPhone 6 thông quá cách ấn nút restore.
Chuyên mở password ipad mini tại tphcm